Onze producten

Kostenverlaging door meedenken in concept / ontwerpfase

Proto typen

Door mee te denken in het begin van de concept/ontwerpfase kunnen veel kosten worden voorkomen.

De theoretische modellen uit de CAD systemen worden vooraf getoetst aan maakbaarheid en kosten. In de praktijk blijken bepaalde constructies en/of toleranties niet haalbaar te zijn, deze worden gedurende het proces van prototyping veranderd tot een beter produceerbaar en werkend geheel. De klant legt deze veranderingen weer vast in het CAD systeem “reversed engineering”
TVML_066_bewerkt.jpg